Fillers

 • Markering av läppkontur
 • Läppförstoring och återfuktning av läppar
 • Rynkor på haka, panna, linjer mellan näsa och mun, kråksparkar, rökrynkor, skrattrynkor, bekymmersrynkor samt mungipor.
 • Formning av näsa
 • Kind- och ögonbrynslyft
 • Trötta ögon
 • Acneärr

Läppar

VANLIGA OFARLIGA BIVERKNINGAR:

 • Svullnad beror oftast av den lokala inflammationen som uppstår i behandlingsområdet.
 • Rodnad beror oftast av den lokala inflammationen som uppstår i behandlingsområdet.
 • Felplacering av fillers kan ge upphov till oönskad svullnad, onaturliga resultat och ojämna resultat. Oftast går detta att bäst värdera efter 2 veckor. Området kring ögonen är ett av de områden felplacerad fillers oftast ger sig till känna, ex som vid sk Tyndal effekt som innebär ytligt placerad fillers som ger upphov till blå ljusreflektion och svullnad. Runt ögat kan man också få svullnad av att fillers påverkar lymfdränaget kring ögat och därmed också en oönskad svullnad.
 • Blåmärken är vanligt och ofarligt och dyker ofta upp efter minuter i samband med din behandling men tilltar ofta i storlek successivt vid hemgång. Ofta tar det veckor innan det försvinner. Arnica- och Hiroduidsalva kan användas vid uppkomst av blåmärken för att eventuellt påskynda att det försvinner. Skulle du samtidigt känna något av nedanstående symtom bör du kontakta din behandlare för snar bedömning.

VID FÖLJANDE SYMTOM BÖR DU KONTAKTA DIN BEHANDLARE FÖR SNAR BEDÖMNING:

 • Kraftig eller ökande smärta i eller omkring behandlingsområdet
 • Känselpåverkan/ stickningar i eller i anslutning till behandlingsområdet
 • Ändrad färg/ missfärgning i eller i anslutning till behandlingsområdet
 • Feber och/ eller frossa
 • Bleknad i eller omkring behandlingsområdet
 • Rodnad och värme i eller omkring behandlingsområdet