Din ansvariga läkare.

Förskrivning av Hyalase och Botox

Samarbete & Avtal

Genom ett samarbete med vår läkare Matilda & Yaghoub så kommer du alltid ha support och känna dig trygg och säker när du arbetar med injektionsbehandlingar. Vi erbjuder dig även stöd och mentorskap efter genomgången kurs hos oss.

Gör så här

Förskrivning

1. Ansök
2. Delegeringsavtal
3. IVO ANsökan
4. Registerkort
Kom ihåg att teckna en patientskadeförsäkring.

Ansök

Kopiera och maila in till oss:
Leg från socialstyrelse
ID-kort eller körkort
Certifikat på injektionsutbildningar

Delegeringsavtal

VI skickar dig ett avtal, det måste du fylla i och maila tillbaka till oss .
Anslut även ditt företag hos Apoex.

IVO Ansökan

För att starta med injektioner måste du vara registrerarad med din verksamhet hos IVO

Registerkort

När du fått ditt registerkort mailar du in en kopia på det till oss